<a href="http://hktprogram.hu"></a>

Köznevelés

A humanisztikus kooperatív közösségi tanulás (HKT) a kölcsönös bizalomra és az együttműködésre épített egyéni és társas teljesítmény. Módszertanát 1982-1997 között fejlesztettük ki munkatársaimmal több száz iskolában. 1992-től indítottuk el a Humanisztikus Alapítványi iskolát. Kiképeztünk több mint 2.000 pedagógust. A módszertan országszerte elterjedt.

Felsőoktatás

2006-2013 között tanítottam a Budapesti Kommunikációs Főiskolán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Itt dolgoztam ki a HKT felsőoktatási programját a vezetéstudomány, kommunikáció, tárgyalástechnika, minőségbiztosítás, nevelésmódszertan, személyiségfejlesztés, csoportos szellemi alkotó technikák tantárgyakban.

Felnőttképzés

A felnőttképzésben is a tapasztalati tanulás híve vagyok. Az elméleti tudás és a megélt élmények együttesen alakítják az embert. A vállalatok, minisztériumok vezetőinek, a pedagógusok képzésében, vagy komplex társadalmi problémák interdiszciplináris megoldásban egyaránt lényegesnek tartom a személyek és a csoportok együttes fejlesztését.

Demográfia

2015-ben jelent meg "A szakadék szélén" című könyvem, amely - erőteljes beavatkozások nélkül - egy demográfiai katasztrófát idéz. Azóta több mint 200 szakértővel dolgozunk a megoldásokon. Több mint 80 workshopot, konferenciákat tartottunk. "Jövőnk a gyermek" címen egy tanulmány kötetben jelentettük meg a megoldásokhoz vezető stratégiák vázlatát.